با نزدیک شدن به زمان طراحی کابینت هایی با ایده های جدید، طراح هلندیرابرت ون دن هریک، کابینت ها را از فرم کلاسیک و مربعی شکل آن ها خارجکرده و این کابینت کپسولی شکل دیدنی را طراحی کرده است.
تا به حال همه ی کابینت ها به فرم مربع طراحی می شدند اما با طراحی این کابینت بعد جدیدی در زمینه ی تولید کابینت آغاز خواهد شد.
قسمت خارجی این نوع کابینت از فلز ساخته می شود اما قفسه های داخلی همه از جنس چوب هستند.